Mahşer

1000 yıl barış egemenliğinden sonra Şeytan serbest kalıp dünyayı Tanrı’ya karşı kışkırtacak. Fakat Tanrı Şeytan’ı cehenneme atacak. Tanrı yeri ve göğü, bütün evreni yok edecek.

Yaratılmış her şey yanacak. Bütün maddeler, bilgiler ve bilginler, hayvanlar ve insanlar, bütün canlılar yanacak.

Sonra genel bir diriliş olacak. Daha önce yaşamış olan her can dirilecek. Daha önce dirilmeyenler de dirilecekler. Büyük yargı günü olacak. İsa Mesih yargıç olacak ve O’na iman etmeyenler için sonuç korkunç olacak. Vahiy kitabında 20. bölüm:

Ölülerin Yargılanması

11  Sonra büyük, beyaz bir taht ve tahtta oturanı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar, yok olup gittiler.

12  Tahtın önünde duran küçük büyük, ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı.

13  Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı.

14  Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür.

15  Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı.