1000 yıl barış

Bu korkunç 7 yıldan sonra kutsallarla birlikte RAB İsa Mesih dünyaya dönecek ve Şeytan’ı 1000 yıl için bağlayacak.

Bu dönemde dünya harika ve inanılmaz bereketli bir yer olacak. İnsanlar artık savaş yapmayacak. İsa Mesih kral olarak kabul edilecek ve insanlar tekrar çok uzun yaşayacaklar. Cennet gibi. Adem ve Havva günah işlemeselerdi dünya nasıl olurdu, işte her şey aynen öyle olacak. Tanrı bunu kanıtlayacak. Yani bu 1000 yıllık barış dönemi yaşanmadan dünya yok olmayacak. Evet inanılmaz sıkıntılar olacak, fakat dünya yok olmayacak.

Bu 1000 yıllık barış dönemi sırasında bir düğün olacak. İsa Mesih ile imanlıları arasında. Buna Kuzunun düğünü deniliyor. Herkes sevinecek.

1000 yıllık barış dönemi sonunda bilmediğimiz bir sebeple Şeytan tekrar serbest kalacak ve milletleri Tanrı’ya karşı kışkırtacak. Hepsi İsrail topraklarına savaşa gelecekler. Tanrı bütün bunlara artık bir son verecek ve hepsini yok edip Şeytanı ve yardımcılarını kükürtle yanan bir cehenneme atacak.

İsa Mesih imanlıları daha önce diriltildikleri için yeni bir beden almış olacaklar ve bunlardan etkilenmeyecekler. Bundan dolayı şimdiden İsa Mesih’i kabul et. 1.Selanikliler 4 şöyle diyor:

14  İsa’nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı, İsa’ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da O’nunla birlikte geri getirecektir.

15  Rab’bin sözüne dayanarak size diyoruz ki, biz yaşamakta olanlar, Rab’bin gelişinde hayatta olanlar, gözlerini yaşama kapayanların önüne asla geçmeyeceğiz.

16  Rab’bin kendisi, bir emir çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı’nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih’e ait ölüler dirilecek. 

17  Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rab’bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab’le birlikte olacağız.