7 yıl sıkıntı

Gelecekte bilmeyen bir zamanda İsa Mesih imanlıları göğe alınacak.

Belki hemen sonra ya da belli bir zaman sonra 7 yıl korkunç bir sıkıntı olacak. Böyle bir sıkıntı daha önce olmadı ve sonra da olmayacak.

7 tane mühür açılacak.

7 borazan hükmü olacak.

7 tas Tanrı’nın öfkesini taşıyor.

Bunların bazıları sırayla bazıları beraber olacak.

3 tane mühür insanların 1/4 savaş, açlık, salgın hastalıklar ve yabani hayvanların yüzünde oldürülüyor.

Birçok sahte peygamber olacak. Bazıları büyük mucizeler yaratacak ve insanları aldatacak.

İlk dört borazan çalınca doğanın 1/3’ü yok edilecek. İnsanların ihtiyaçları eskisi gibi karşılanmayacak.

Geri kalan 3 borazan çalınca 3 VAY olacak ve insanların 1/3’ü öldürülecek.

Şeytan çok aktif olacak. Onun peygamberi de.

En sonunda Armagedon Savaşı olacak. Deprem olacak, dağlar ve adalar yok olacak, göklerin güçleri sarsılacak. Ve İsa Mesih kendisi kutsallarla gökten inecek ve dünyayı yargılayıp 1000 yıllık bir barış egemenliği kuracak.

Şimdiden İsa Mesih’e gelirsen iyi olur. Eski Antlaşma’da M.Ö. 1000 yılında yazılmış olan ikinci Mezmur şöyle diyor:

1  Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa, Neden boş düzenler kurar bu halklar?
2  Dünyanın kralları saf bağlıyor, Hükümdarlar birleşiyor RAB’be ve meshettiği krala karşı. 
3  ‹‹Koparalım onların kayışlarını›› diyorlar, ‹‹Atalım üzerimizden bağlarını.››
4  Göklerde oturan Rab gülüyor, Onlarla eğleniyor.
5  Sonra öfkeyle uyarıyor onları, Gazabıyla dehşete düşürüyor
6  Ve, ‹‹Ben kralımı Kutsal dağım Siyon’a oturttum›› diyor.
7  RAB’bin bildirisini ilan edeceğim: Bana, ‹‹Sen benim oğlumsun›› dedi, ‹‹Bugün ben sana baba oldum.
8  Dile benden, miras olarak sana ulusları, Mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim.
9  Demir çomakla kıracaksın onları, Çömlek gibi parçalayacaksın.›› ‹‹Güdeceksin››.
10  Ey krallar, akıllı olun! Ey dünya önderleri, ders alın!
11  RAB’be korkuyla hizmet edin, Titreyerek sevinin.
12  Oğulu öpün ki öfkelenmesin, Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir. Ne mutlu O\’na sığınanlara!